Mindst seks dræ

Man­ge dræb­te og sår­e­de eft er at pas­sa­ger­tog med 243 om bord kør­te af spo­ret i nær­he­den af Phila­delp­hia

BT - - NYHEDER - Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ULYK­KE

Mindst seks blev dræbt og om­kring 130 kvæ­stet, da et pas­sa­ger­tog med 243 om bord kør­te af spo­ret og væl­te­de i nær­he­den af den ame­ri­kan­ske by Phila­delp­hia. Det op­ly­ser by­ens borg­me­ster Mi­cha­el Nut­ter iføl­ge ABC News. Seks af de kvæ­ste­de er sta­dig i kri­tisk til­stand.

» Det er fryg­te­li­ge øde­læg­gel­ser. Jeg har al­drig set no­get lig­nen­de i mit liv, « si­ger borg­me­ster Mi­cha­el Nut­ter.

Re­gio­nalt­o­get var på vej fra Washington til New York, da det kør­te af spo­ret nord for Phila­delp­hia.

Tid­li­ge­re med­lem af kon­gres­sen Pa­tri­ck Murp­hy var om bord på to­get, da det foru­lyk­ke­de.

’ Jeg var på Am­trak- to­get, der li­ge er kørt galt. Jeg er o. k. Hjæl­per an­dre. Bed for de sår­e­de,’ skri­ver han på Twit­ter.

Tv- bil­le­der vi­ser red­nings­ar­bej­de­re, der sø­ger eft er over­le­ve­de blandt vra­gre­ster­ne, og sår­e­de, der bli­ver hjul­pet væk på bå­rer.

FBI er på ste­det for at hjæl­pe med eft er­forsk­nin­gen, men der er in­tet, der ty­der på en ter­r­or­hand­ling.

Det var Am­trak- to­gets for­re­ste vog­ne, det gik hår­dest ud over

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.