NORD­KOREA

BT - - NYHEDER -

Nord­korea har an­gi­ve­ligt hen­ret­tet lan­dets for­svars­chef for lands­for­ræ­de­ri. Det har den syd­kore­an­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste op­lyst til Syd­koreas par­la­ment, skri­ver Reu­ters. Hy­on Yong Cho blev iføl­ge ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten hen­ret­tet for­an fl ere hund­re­de til­sku­e­re for at ha­ve ud­vist man­gel på respekt for præ­si­dent Kim Jong- un ved at fal­de i søvn un­der en mi­li­tær­pa­ra­de. Hi­sto­ri­en er end­nu ik­ke be­kræf­tet af an­dre me­di­er.

BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.