RUSLAND

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang si­den kri­sen i Ukrai­ne brød ud har den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry væ­ret på be­søg i Rusland. Ker­ry mød­te bå­de præ­si­dent Pu­tin og uden­rigs­mi­ni­ster Ser­gej Lavrov i by­en So­t­chi i et for­søg på at lø­se op for spæn­din­ger­ne mel­lem de to lan­de. BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.