FI­LIP­PI­NER­NE

BT - - NYHEDER -

Mindst 31 men­ne­sker om­kom i går i en fa­briks­brand i Fi­lip­pi­ner­ne. Yder­li­ge­re fryg­tes 65 sav­ne­de dø­de. Man­ge ar­bej­de­re blev fan­get af fl am­mer­ne i den to­e­ta­gers fa­briks­byg­ning, der lig­ger i ho­ved­sta­den, Ma­nila, og som pro­du­ce­rer hjem­mesko og klipklap­pe­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.