USA

BT - - NYHEDER -

Et nyt om­fat­ten­de stu­die fra det ame­ri­kan­ske Pew Research Cen­ter vi­ser, at der er 7,8 pro­cent fær­re, der be­skri­ver sig selv som krist­ne i dag end til­ba­ge i 2007. I ste­det er der langt fle­re, der ser sig selv som atei­ster. » Fal­det fin­der sted i al­le re­gio­ner i lan­det og­så Bi­bel­bæl­tet, « si­ger Alan Coo­per­man, Pew Research Cen­ter. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.