Le

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 14. MAJ 2015 Po­li­ti­et har ud­le­ve­ret det­te fo­to af In­ga, der for­svandt i et skov­om­rå­de

på stør­rel­se med 5.000 fod­bold­ba­ner. På grund­lag af in­ten­siv ef­ter­søg­ning

med spe­ci­al­træ­ne­de hunde og he­li­kop­te­re med var­me­sø­gen­de ka­me­ra­er er po­li­ti­et nå­et frem til, at der må lig­ge en for­bry­del­se bag In­gas

for­svin­den. Fo­to: Po­lizei­di­rek­tion

Sa­ch­sen- An­halt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.