’’

BT - - KULTUR -

Gib­sons gam­le ven har hver­ken sæn­ket ha­stig­he­den el­ler for den sags skyld am­bi­tions­ni­veau­et - tvær­ti­mod

med det nye ar­ran­ge­ment. Og om­gi­vet af sin hær af frå­den­de og ma­ske­klæd­te skur­ke i van­vit­ti­ge ma­ski­ner er han vil­lig til at gø­re hvad som helst for at få si­ne rig­dom­me re­tur.

He­le ’ Mad Max’- kon­cep­tet fi nder sted i en post- ako­pa­lyp­tisk frem­tid, hvor vand er én af de mest eft er­trag­te­de råva­rer.

Im­mortan Joe, der i øv­rigt spil­les af Hugh Keays- Byr­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.