Fed fransk fe­el­go­od

BT - - KULTUR -

FILM

’ Fa­mi­li­en Béli­er’ KOMEDIE **** **

end sit lidt halv­ke­de­li­ge og pseu­do- in­tel­lek­tu­el­le ryg­te. I de se­ne­re år har fransk fi lm – med ’ De urør­li­ge’ i fø­rer­trøj­en – vist ver­den, at fran­ske fi lm kan væ­re bå­de let­te, hjer­te­var­me og ful­de af hu­mor.

Og det er i den slip­strøm, ’ Fa­mi­li­en Béli­er’ læg­ger sig.

Te­e­na­ge­ren Pau­la er ene­ste hø­ren­de i den døv­stum­me fa- mi­lie Béli­er og en uund­vær­lig hjælp i fa­mi­li­ens land­brug. Da Pau­la fi nder ud af, at hun be­sid­der et ek­stremt sang­ta­lent og vil sø­ge ind på en sangsko­le i Pa­ris, bry­der hel­ve­de løs i den lil­le fa­mi­lie.

Det er der kom­met et char­me­ren­de, varmt, sjovt, sødt og uni­ver­selt co­m­ing- of- aged­ra­ma ud af.

Et lil­le mi­nus er dog, at for­æl­dre­ne in­di­mel­lem er så over­spil­le­de, at man kan godt kan kom­me i tvivl om, hvor­vidt de ud­over et hø­re­han­di­cap og­så er let­te­re de­bi­le. El­lers ik­ke me­re ma­lurt i bæ­ge­ret her­fra - ’ Fa­mi­li­en Béli­er’ er en sød fi lm, der frem­kal­der lidt af hvert.

Læs he­le anm. bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.