CHOK: DANSK BA­SKET-

20- åri­ge Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen fun­det liv­løs i sit hje

BT - - SPORTSAV2DANMARKS IS - TRA­GE­DIE Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen, der var spå­et en frem­ti­dig NBA- kar­ri­e­re er død. Det be­kræf­ter hans bel­gi­ske klub Proxi­mus Spirou ons­dag ef­ter­mid­dag på de­res Fa­ce­book- si­de.

Den 20- åri­ge ba­sket­spil­ler Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen blev i går fun­det død i sit hjem. Klub­ben skri­ver på sin hjem­mesi­de, at dan­ske­ren ik­ke var duk­ket op til et mø­de med klub­ben. Der­for blev der sendt per­so­na­le til hans hjem, hvor han blev fun­det liv­løs i sin seng.

Det er fort­sat uvist, hvor­dan Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen er død. Hel­ler ik­ke dan­ske­rens agent, Doug Neustadt, ved no­get om døds­fal­det. Det twe­e­ter jour­na­li­sten Adrian Wo­j­na­rowski.

» Har li­ge talt med Doug Neustadt, agent for den ta­lent­ful­de Ras­mus Lar­sen, som var fun­det død i sin seng. ’ Vi har in­gen anel­se om døds­fal­det’, si­ger Doug Neustadt. «

Klub­ben er cho­ke­ret over det tragi­ske døds­fald, og de ud­tryk­ker de­res dyb­føl­te med­fø­lel­se til dan­ske­rens fa­mi­lie.

» Vi er al­le ke­de af det. Det er en re­el tra­ge­die for hans fa­mi­lie og på­rø­ren­de, « si­ger klub­bens træ­ner Giovan­ni Bozzi i en of­fi­ci­el med­del­el­se.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Po­li­ti og be­de­mand hol­der par­ke­ret for­an den byg­ning i Char­leroi, hvor Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen blev fun­det død i går. Fo­to: AFP

Spirous Char­lerois ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Benoit Cu­i­si­ni­er, ta­ler til pres­sen ef­ter den cho­ke­ren­de nyhed. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.