VI ER POKALK

Ni­co­lai Jør­gen­sen fra FC Kø­ben­havn og Ras­mus Fester­sen fra FC Vestsjæl­la

BT - - SPORTSAV4DANMARKS IS - SØLV­TØJ Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Der er en for­nem ti­tel og en plads i Eu­ro­pa Le­ague på spil, når FC Kø­be­havn og FC Vestsjæl­land bra­ger sam­men i po­kal­fi na­len i Par­ken i Kø­ben­havn.

BT mød­te i går to af de spil­le­re, der for­ven­tes at kun­ne få en ho­ved­rol­le som målsco­rer og mat­chvin­der i op­gø­ret, da de tog hul på den sid­ste del af for­be­re­del­sen før kam­pen .

Ni­co­lai Jør­gen­sen og Ras­mus Fester­sen for­tæl­ler her, hvor­for FC Vestsjæl­land kan væ­re en vær­dig re­præ­sen­tant for Dan­mark i Eu­ro­pa, hvor­for fi na­len er et rart afb ræk fra Su­per­liga­en, og hvor­dan de vil fejre de­res scor­in­ger, hvis de fi nder vej til net­tet i Par­ken.

PO­KAL­FI­NA­LE

TV 3+ kl. 16.00

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.