’ ARM’, ’ HAT’ OG ’ RIS’

Glem ’ MSN’ - her er Superligaens far­lig­ste front­trio­er

BT - - SPORTSAV8DANMARKS IS - TIL AN­GREB Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

FC Bar­ce­lo­nas uhyg­ge­li­ge front­trio, Lio­nel Mes­si, Lu­is Su­a­rez og Ney­mar - og­så kendt som ’ MSN’ - er godt i gang med at de­stru­e­re samt­li­ge må­l­re­kor­der la­vet af tri­um­fe­ren­de trio­er.

Den sy­da­me­ri­kan­ske spy­d­spids står for sam­men­lagt 114 mål - Mes­si 53, Ney­mar 37, Suàrez 24 - i in­de­væ­ren­de sæ­son, og der­med er ’ MSN’ kun fi­re mål fra at tan­ge­re den tid­li­ge­re span­ske re­kord på 118 mål la­vet af de span­ske ri­va­ler fra Re­al Madrid, Cri­sti­a­no, Ben­ze­ma og Hi­gu­aín i 2011/ 2012.

Den dan­ske Su­per­liga har al­drig haft til­næ­mel­ses­vis sam­me far­li­ge front­trio, men til­ba­ge i de gla­de halv­fem­ser­ne var AaB tæt på. Her hu­se­re­de Erik Bo Andersen, Pe­ter Ras­mus­sen og Jens Mad­sen på det nord­jy­ske mester­holds an­greb. Den må­l­far­li­ge ’ ARM’ slog 49 af AaBs 74 mål i kas­sen, og greb nord­jy­der­nes før­ste mester­skab.

’ ARM’- trio­en må de­le plad­sen som mest må­l­far­lig trio med FC Kø­ben­havns ’ Dream Team’ fra 2010/ 2011. Her sco- re­de Da­me N’Doye, Ces­ar San­tin og Martin Vin­gaard - el­ler ’ NSV’ - hen­holds­vis 25, 17 og syv mål og teg­ne­de sig der­med for 49 ud af FCKs 77 mål. I sæ­so­nen vandt FCK med re­kord­man­ge po­int, 81.

Sand- re­kord hol­der

Det må pi­ne Brønd­by- fol­ket at se sig slå­et af en trio fra FCK. Men det er sandheden for hi­sto­ri­ens tred­je­mest må­l­far­li­ge trio, ’ BHS’. Ole Bjur, Bo Han­sen og Eb­be Sand stod for 48 mål i de­res sej­rs­sæ­son i 1997/ 1998, hvor Eb­be Sand sta­dig har top­sco­rer- re­kor­den med 28 mål. Brønd­by­t­rio­en kan dog fin­de trøst i, at ’ BHS’ sam­men med re­sten af Brønd­by- hol­det score­de flest mål no­gen­sin­de i Su­per­liga­en med 81.

Mens Mes­si, Su­a­rez og Ney­mar i år er ved at slå all ti­me- re­kor­den for trio- scor­in­ger, står det skidt til i in­de­væ­ren­de sæ­son for den dan­ske ligas trio­er. Ho­bros ’ HAT’ - Mads Hvil­som, Qu­in­cy An­ti­pas og Martin Thomsen - Ran­ders’ ’ FIL’ - Mikael Is­hak, Dji­by Fall og Vik­tor Lund­berg - og FC Midtjyl­lands ’ RIS’ - Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, Syl­ve­ster Ig­bo­un, Pio­ne Si­sto - kæm­per om årets ’ MSN’- pris. ’ RIS’ fø­rer med 29 mål, mod ’ HAT’s 25 og ’ FIL’s 24.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.