Vi­borg er til­ba­ge

Se­ba­sti­an An­der­sens bra­si­li­a­ner- mål mod Roskil­de sen­der de su­veræ­ne midtjy­der re­tur til Su­per­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Du­e­holm

1. DI­VI­SION Mål: 1- 0 Se­ba­sti­an L. Andersen ( 15.) Vi­borg FF ryk­ker op i Su­per­liga­en Lyk­ke Andersen, og det var et me­get smukt fris­parks­mål. Fra 20 me­ters af­stand spar­ke­de den 26- åri­ge off en­siv­spil­ler bol­den for­bi mu­ren, hvor­eft er den på bra­si­li­ansk vis bræk­ke­de i luft en og end­te helt op­pe i det fj er­ne­ste må­l­hjør­ne.

» Det var et knæks­kud med streg un­der, « sag­de Se­ba­sti­an Lyk­ke Andersen eft er kam­pen til TV3 Sport 1.

Go­de mu­lig­he­der til Curth

Eft er må­let hav­de den tid­li­ge­re AaB­spil­ler Jep­pe Curth nog­le mu­lig­he­der, men hans for­søg fi k hver­ken fart el­ler præ­ci­sion nok, og der blev ik­ke sco­ret yder­li­ge­re i før­ste halv­leg af kam­pen mod for­å­rets sen­sa­tions­hold FC Roskil­de, der har kæm­pet sig fra jum­bo­p­lad­sen op i det lu­ne mid­ter­felt.

Det gjor­de der hel­ler ik­ke i an- op­ryk­nin­gen, selv­om kon­kur­ren­ter­ne mang­ler fem kam­pe, og der har væ­ret lagt op til op­ryk­ning he­le sæ­so­nen, for ch­eft ræ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us’ mand­skab har kun tabt en kamp ud af 29 mu­li­ge.

Kul­mi­na­tio­nen

» Det er kul­mi­na­tio­nen på en god sæ­son. Det var dej­ligt at se den gå ind, « sag­de mat­chvin­der Se­ba­sti­an Lyk­ke Andersen, der for fj er­de gang i kar­ri­e­ren skød en klub op i Su­per­liga­en. Tid­li­ge­re har han prø­vet det med Her­føl­ge, Es­b­jerg og med Vi­borg for to år si­den.

Den­gang var Jonas Thor­sen og­så med til at ryk­ke op. Han var og­så med til at ryk­ke ned med Vi­borg i sid­ste sæ­son, men han glæ­der sig over, at klub­ben nu er til­ba­ge i Su­per­liga­en.

1. DIV. - TOP­STIL­LING

VI­BORG AGF VEND­SY­S­SEL LYNG­BY AC HOR­SENS FC ROSKIL­DE 29 41- 16 60 28 50- 25 55 28 31- 21 43 28 38- 30 43 28 36- 34 36 29 37- 33 35

» Det er pis­se­fedt. Det er pis­sesjovt. Det er fæ­no­me­nalt, « lød det eft er kam­pen fra for­svars­spil­le­ren.

» Det be­ty­der rig­tig me­get for mig. Nu skal vi spil­le Su­per­liga. Det er helt vildt. Nu skal vi ban­ke Midtjyl­land her til næ­ste sæ­son, « sag­de Jonas Thor­sen, som alt­så al­le­re­de nu så frem til lo­ka­l­op­gø­re­ne mod de for­ment­lig kom­men­de me­stre.

Ef­ter ba­re en sæ­son i den næst­bed­ste ræk­ke kan Vi­borgs fans at­ter glæ­de sig over at se de­res hel­te i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.