SOM EN BA­BY

BT - - SPORTSAV10DANMARKS IS - LIONELS TUS­SER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: FAP/ Reu­ters/ EPA

Eft er 14 mi­nut­ters spil­le­tid luk­ke­de FC Bar­ce­lo­na en­hver form for spæn­ding ud af se­mi­fi na­le­kam­pen mod FC Bay­ern med en scor­ing til 1- 1.

En tidlig fø­ring hav­de gi­vet ty­sker­ne et spi­ren­de håb om at kun­ne ind­hen­te FC Bar­ce­lo­nas 3- 0- fø­ring fra det før­ste mø­de, men Ney­mars kon­tra­mål var ren ’ ro­und up’ for de am­bi­tio­ner.

Og når nu det glo­ba­le fod­bold­pu­bli­kum al­li­ge­vel sad der, var an­der­le­des sto­re teg­nin­ger, der trak op­mærk­som­he­den på de so­ci­a­le me­di­er wor­ldwi­de.

Mes­sis over- tus­se­de arm. Den lil­le ar­gen­ti­ner der for få uger si­den blev hå­net på selv­sam­me plat­for­me for at dres­se op el­ler ned eft er tem­pe­ra­ment i no­get, der lig­ne­de et kostsko­le­an­træk ved si­den af me­re kulør­te skik­kel­ser som Ney­mar og Al­ves, der li­ne­de op stylet som post­mo­der­ne ny­for­tolk­nin­ger af 80’ er­nes in­ter­na­tio­na­le me­lo- dun­de.

Mes­si, der for et år si­den frem­vi­ste ba­re ar­me og kort­klip­pet re­visor­fri­su­re, nu med bad boy tus­ser på arm og læg.

Kro­p­s­udsmyk­nin­ger der de­ler van­de­ne blandt ar­gen­ti­ne­rens enor­me ska­re af fans:

» Barca er vi­de­re, men Mes­sis ta­to­ve­rin­ger stin­ker. « » Hvor­for Mes­si, hvor­for? « » Har Mes­si brugt he­le ugen hos ta­to­vø­re­ren? «

Fra dem der hyl­der hans mod til at gø­re det til dem, der ba­re slet ik­ke ser det pas­se på den el­lers så po­le­re­de og dren­ge­de trold­mand. Som at se en ba­by med skæg.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.