Mes­sis for­vand­ling

BT - - SPORTSAV10DANMARKS IS -

DET­TE FOR­ÅR HAR

til­hørt Lio­nel Mes­si. Bå­de på og uden­for fod­bold­ba­nen. Fra be­gyn­del­sen af året, hvor der blev meldt om kri­sestem­ning mel­lem ar­gen­ti­ne­ren og ch­eft ræ­ner Lu­is En­rique. Til det ene ju­bel­bil­le­de eft er det an­det med Bar­ce­lo­na på vej mod mester­skab og Cham­pions Le­ague- fi na­le. Det fa­mø­se bil­le­de fra ok­to­ber sid­ste år, der gav ham stemp­let ude af form, er i me­re end en for­stand uak­tu­elt. De unød­ven­di­ge ki­lo er slan­ket væk med hjælp fra en ita­li­ensk diætist, der har band­lyst Lio­nel Mes­sis hang til pizza, og iføl­ge sport­sa­vi­sen El Mun­do har ar­gen­ti­ne­ren tabt 3,5 ki­lo, eft er han, som pro- Re­al Madrid avi­sen AS skri­ver, ’ spi­ste pizza non­stop i 2014’. En let­te­re og nu tus­set Lio­nel Mes­si i stor­form og med mod på et ima­ge som bad boy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.