Ar­men - fær­dig­gjort marts 2015

BT - - SPORTSAV10DANMARKS IS -

BAR­CE­LO­NAS STO­RE KUL­TU­REL­LE

var­tegn er ka­ted­ra­len ’ Sa­gra­da Família’. Det ar­ki­tek­to­ni­ske mester­værk, der eft er si­gen­de al­drig bli­ver fær­digt, stræ­ber mod him­len over hav­ne­by­en i en blan­ding af ku­bis­me og art no­u­veau. Det er ka­ted­ra­lens mon­strø­se ro­se­for­me­de vin­du­er, der ud­gør grund­teg­nin­gen til ta­to­ve­rin­gen på Mes­sis arm. ’ Teg­ne­ar­bej­det’ be­gynd­te i fe­bru­ar, hvor­for ar­gen­ti­ne­ren i de eft er­føl­gen­de uger kon­se­kvent spil­le­de med lan­ge ær­mer for at skju­le byg­ge­ar­bej­det. Ta­to­ve­rin­ger­ne er ud­ført af ta­to­vø­ren Ro­ber­to López, som og­så har ta­to­ve­ret Mes­s­sis an­grebs­mak­ker i FC Bar­ce­lo­na, Ney­mar Jr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.