Én dan­sker til­ba­ge i Stan­ley Cup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FE­RI­E­TID Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Lars El­ler. Fo­to: AFP

Mon­tre­al Ca­na­di­ens’ dan­ske play­ma­ker, Lars El­ler, er sendt på som­mer­fe­rie.

Nat­ten til i går dansk tid blev Mon­tre­al Ca­na­di­ens eks­pe­de­ret ud af an­den­run­de- se­ri­en i Ea­stern Con­fe­ren­ce af Tampa Bay Ligh­t­ning. Hol­det fra Fl­o­ri­da vandt hjem­me 4- 1 ( 1- 0, 2- 0, 1- 1) og der­med se­ri­en 4- 2 og er i sin før­ste con­fe­ren­ce- fi na­le si­den 2011.

Niki­ta Ku­cher­ov star­te­de og slut­te­de scor­in­gen i Ama­lie Are­na. Den sid­ste scor­ing i tomt mål med to mi­nut­ter til­ba­ge.

Der lå et ko­los­salt pres på beg­ge hold. Mon­tre­al Ca­na­di­ens hav­de den tred­je mat­ch­bold imod sig, og Tampa Bay Ligh­t­ning ri­si­ke­re­de at skul­le ud i en sy­ven­de kamp i Bell Cen­tre i Mon­tre­al, eft er Ca­na­di­ens hav­de re­du­ce­ret fra 0- 3 til 2- 3.

Tampa Bay Ligh­t­ning skal i con­fe­ren­ce- fi na­len mø­de vin­de­ren af den sy­ven­de kamp mel­len New York Ran­gers og Washington Ca­pi­tals der spil­les nat­ten til i dag i Ma­di­son Squa­re Gar­den. Med Lars El­lers exit er der kun én dan­sker til­ba­ge i kam­pen om Stan­ley Cup: Ana­heim Ducks’ må­l­mand, Fre­de­rik Andersen.

Eft er sej­re­ne over Win­nipeg Jets 4- 0 og Cal­gary Fla­mes 4- 1 er Fre­de­rik Andersen og co. klar til fi na­len i Western Con­fe­ren­ce mod Chi­ca­go Bla­ck­hawks.

Fre­de­rik Andersen har i de ni kam­pe spil­let med en red­nings­pro­cent på smukt klin­gen­de 92,5. De dan­ske NHL­spil­le­re score­de i alt fi re mål og ni po­int i slut­spil­let med Jan­nik Han­sen, Van­co­u­ver Ca­nucks, som top­sco­rer med to mål og to as­si­ster i seks kam­pe.

Lars El­ler blev no­te­ret for et mål og to as­si­ster i 12 kam­pe, mens New York Islan­ders’ Frans Nielsen la­ve­de et mål og en as­sist i syv kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.