LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EU­RO­PA LE­AGUE, KLOK­KEN 21: 05 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN WOMEN’S CHAM­PIONS LE­AGUE, KLOK­KEN 18: 00 UN­DER 2,5 MÅL I OR­DI­NÆR TID

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet mel­der om stor in­ter­es­se for at pla­ce­re spa­re­pen­ge­ne på et fol­ke­tings­valg til eft er­å­ret.

Om­sæt­nin­gen på sep­tem­ber er nu hø­je­re, end den er på maj, der tid­li­ge­re har væ­ret spil­ler­nes kla­re fa­vo­rit. Så­le­des strøm­mer pen­ge­ne nu ind på sep­tem­ber som valg­må­ned - og spil­le­fug­le­ne fø­ler sig me­re sik­re på et eft er­år­svalg, end de tid­li­ge­re gjor­de på et for­år­svalg.

Af sam­me grund er sep­tem­ber nu fa­vo­rit som valg­må­ned til od­ds 1,80.

» Vo­res kun­der har ty de­lig­vis størst til­tro til de kom­men­ta­to­rer og eks­per­ter, der ar­gu­men­te­rer for et eft er­år­svalg. Når der li­ge nu er størst sand­syn­lig­hed for et valg til sep­tem­ber, hæn­ger det bl. a. sam­men med, at rød blok står til et klart ne­der­lag, hvis val­get ud­skri­ves nu, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

DAN­MARK 2. DI­VI­SION VEST, KLOK­KEN 19: 00 KAM­PEN EN­DER UAF­GJORT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.