1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som ud­gangs­punkt er Na­po­li et hold med mål i, men al­li­ge­vel lig­ner det­te re­tu­ro­p­gør ik­ke no­gen må­l­fest. Dni­pro er nem­lig et me­get de­fen­sivt hold, og samt­li­ge hol­dets hjem­me­kam­pe i kno­ck out- fa­sen er da og­så endt med få mål. Eft er 1- 1 i den før­ste kamp kom­mer de gan­ske gi­vet de­fen­sivt ud end­nu en­gang, og selv om Na­po­li for­ment­lig kom­mer til at ha­ve bol­den me­get, vil de og­så væ­re op­mærk­som­me på de far­li­ge ukrain­ske om­stil­lin­ger. Der­til kom­mer, at kam­pen kan gå helt i stå ved 1- 1, så gå eft er mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.