2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For fem­te gang på seks år bli­ver fi na­len i kvin­der­nes Cham­pions Le­ague- tur­ne­ring et ty sk- fransk an­lig­gen­de, og de fo­re­gå­en­de fi re gan­ge har det væ­ret taktisk præ­ge­de fi na­ler med få mål. Fak­tisk er der blot sco­ret fem mål i fi na­le­kam­pe­ne mel­lem 2010 og 2013, mens sid­ste sæ­sons fi na­le mel­lem Ty­resö og Wol­fsburg ud­vik­le­de sig til en sand om­gang in­di­a­ner­bold i ty sker­nes 4- 3 sejr. Frank­furt har blot luk­ket to mål ind i ot­te CL- kam­pe, mens PSG og­så har væ­ret de­fen­sivt stær­ke med fi re mål mod sig. Ny­de­lig be­ta­ling på mak­si­malt to mål i fi na­len.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.