4,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det be­gyn­der at spid­se til i bun­den af 2. di­vi­sion vest, og de to hold li­ge over stre­gen har vi fat i hér. Hvor hver­ken Bra­brand el­ler Od­der spil­le­de spe­ci­elt man­ge uaf­gjor­te kam­pe i eft er­å­ret, så er det ty de­ligt, at man nu i hø­je­re grad er be­gyndt at stil­le sig til­freds med det ene po­int - så­le­des er halv­de­len af Od­ders ot­te for­årskam­pe endt uden vin­der, mens Bra­brand har spil­let uaf­gjort tre gan­ge i for­å­ret. En­der kam­pen uaf­gjort, er beg­ge hold sta­dig over stre­gen på grund af en fi n målsco­re, så til pri­sen skal kryd­set her væ­re me­get spæn­den­de.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.