Ven­stres le­del­se hy­rer top­re­visor til at kon­trol­le­re par­tiets øko­no­mi. Kom­mer der styr på bi­la­ge­ne, tror du?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.37 På fa­ce­book. com/ ditbt kl 10.29 VO­RES PEN­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.15 DET DER SKAL TIL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.33 KARAKTERBRIST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.09

Ja, godt træk af Ven­stre

Nej,

al­drig med Løk­ke som for­mand

2.949 stem­mer på bt. dk

DYG­TIG PO­LI­TI­KER

Ben­te Rud

Løk­ke er en knu­sen­de dyg­tig po­li­ti­ker, så hvis der bli­ver styr på bi­la­ge­ne, er pen­ge­ne gi­vet godt ud. Løk­ke er nok ik­ke me­get vær­re end an­dre po­li­ti­ke­re, men nu er det ham, man for­føl­ger.

TA­GER FRA DE FAT­TI­GE

Leif Sch­midt

Hvad er det, han er så god til? At ta­ge pen­ge fra de fat­ti­ge og gi­ve dem til de ri­ge og så på­stå, at han gør det for vel­færds­sta­tens skyld?

Ja­ne Lyng­holm Ras­mus­sen

Ja, lad os en­de­lig bru­ge en for­mue på en ’ top­re­visor’ i ste­det for ba­re at la­de væ­re med at bru­ge vo­res pen­ge på eget for­brug

Lot­te Han­sen

In­gen er for­plig­tet ud­over si­ne ev­ner. Har en per­son brug for en re­visor for at sty­re sin øko­no­mi, ja­men så er det da det, der skal til.

Hans G. Pe­tal­lo

Man­den har en al­vor­lig karakterbrist, som man ik­ke ba­re fj er­ner ved at an­sæt­te en ’ top­re­visor’ .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.