Asylkvo­ter dur ik­ke

BT - - DEBAT -

Det må og skal fort­sat væ­re et­hvert lands ret i EU at be­stem­me, hvor man­ge fl ygt­nin­ge det øn­sker at ta­ge imod. Det hø­rer med til den na­tio­na­le selv­be­stem­mel­se og bør ik­ke væ­re et over­stats­ligt an­lig­gen­de. Der­for er for­sla­get fra EU om en me­re li­ge­lig for­de­ling af fl ygt­nin­ge gen­nem kvo­ter hel­ler ik­ke vej­en frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.