Læg ik­ke bør­ne­ne på net­tet

BT - - NYHEDER -

Man­ge for­æl­dre de­ler bil­le­der af de­res børn på Fa­ce­book og an­dre so­ci­a­le me­di­er i stor stil, men det skal de la­de væ­re med. Så­dan ly­der det fra Bør­ne­rå­dets for­mand, Per Lar­sen. Bil­le­der­ne kan nem­lig bli­ve misbrugt af pæ­do­fi­le, ad­va­rer han. » De pæ­do­fi­le får fat i bør­ne­bil­le­der fra de so­ci­a­le me­di­er, for­di for­æl­dre­ne ik­ke tæn­ker sig or­dent­ligt om, når de læg­ger bil­le­der ud, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.