264 mio. kr. til børn af mis­bru­ge­re

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen er ble­vet enig med sats­pul­je­par­ti­er­ne om en pul­je på 264 mil­li­o­ner kro­ner, der skal gi­ve fle­re børn og un­ge fra mis­brugs­fa­mi­li­er til­bud om be­hand­ling som ek­sem­pel­vis grup­pe­sam­ta­ler el­ler in­di­vi­du­el te­ra­pi, for­tæl­ler so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.