Mi­ni­ster tavs om svi­ne­ta­to­ve­ring

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

DY­RE­VEL­FÆRD

I den vi­deo, land­mand Jo­han­nes Nielsen ons­dag lag­de på Youtu­be, hvor han vi­ser, hvor­dan han ta­to­ve­rer si­ne svin, før de sen­des til slag­te­ri­et, sen­der han en di­rek­te ap­pel til fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen.

» Jeg vil ger­ne ha­ve, at det går op for Dan Jør­gen­sen, at vi bli­ver tvun­get til at gå og la­ve dy­re­mis­hand­ling i vo­res stal­de. Det kan ik­ke pas­se, at jeg skal gå og slå mi­ne gri­se, så de li­der. Det må kun­ne gø­res på en smar­te­re må­de, og det er der­for, jeg er stå­et frem, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Det her er no­get, hr. Dan Jør­gen­sen skul­le ta­ge at be­skæf­ti­ge sig med i ste­det for no­get af det an­det pjat, han går og ar­bej­der med, « ly­der den des­pe­ra­te og di­rek­te op­for­dring til mi­ni­ste­ren.

Dan Jør­gen­sen er kendt som en mand, der ke­rer sig me­get om dy­re­væl­færd, men i sa­gen om ta­to­ve­rings­ham­me­ren er han tavs. Det var tors­dag ik­ke mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra mi­ni­ste­ren i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.