’’

BT - - KULTUR - Per Pal­le­sen Vi­vi­an Den­ck­er In­ger Støj­berg ( V), om prins Hen­rik- pa­ro­di

Det kan væ­re, han bli­ver kon­ge i aft en

I år vil revy­en bli­ve op­ført af Dit­te Han­sen, Ni­els Ellegaard, Hen­rik Lyk­ke­gaard, Lis­bet Da­hl, som og­så har in­stru­e­ret styk­ket, og så selv­føl­ge­lig revy­kon­gen Ulf Pil­gaard, som i år er med for 35. gang.

Cir­kus­revy­en kan op­le­ves på Dy­re­havs­bak­ken frem til 29. au­gust. I går aft es var der i alt ble­vet solgt 130.579 bil­let­ter, men du kan sta­dig nå at sik­re dig en bil­let. I be­gyn­del­sen af sep­tem­ber kan revy­en op­le­ves i Aal­borg Kon­gres & Kul­tur Cen­ter.

Fo­to: Jens Astrup

glæ­de­de sig til at se, hvor­dan de vil frem­stil­le prins­ge­ma­len. » God sa­ti­re gør jo ik­ke no­get, men de skal be­hand­le ham or­dent­ligt. « Pal­le­sen hav­de hus­tu­ren med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.