3x

BT - - TV -

BA­BY SUR­PRI­SE Kas­sie og Wal­ly er rig­tigt go­de ven­ner, men da Kas­sie be­slut­ter at få et barn med en sæd­do­nor, vil hun ik­ke bru­ge Wal­lys sæd. Det bli­ver Wal­ly så for­nær­met over, at han drik­ker sig fuld til Kas­sies sto­re in­se­mi­na­tions­fest! INTOLERABLE CRUELTY Den glat­te skils­mis­se­ad­vo­kat Mi­les Mas­sey har mas­ser af suc­ces, men han træn­ger til ud­for­drin­ger - og det får han!

Kl. 21.00

Kl. 21.00

su­per­hel­ten og forbryder- be­kæm­pe­ren Da­re­de­vil. Da­re­de­vils ut­ræt­te­li­ge kamp for ret­fær­dig­he­den har imid­ler­tid skabt vre­de hos su­per­s­kur­ken King­pin, som øn­sker at få ryd­det Da­re­de­vil af vej­en, og han hy­rer der­for su­per- snig­mor­de­ren Bull­seye, som har en død­brin­gen­de træf­sik­ker­hed med ka­s­tek­ni­ve. Un­der si­ne nat­li­ge kam­pe for lov og or­den mø­der Da­re­de­vil des­u­den Elek­tra Nat­chios, en ung kvin­de med si­ne eg­ne su­per­hel­te- ev­ner. Elek­tra har og­så lagt sig ud med King­pin, men Da­re­de­vil kan uhel­dig­vis ik­ke væ­re helt sik­ker på, om hans nye al­li­e­re­de kæm­per på det go­des si­de? ( Ka­nal 5) Ben Af­fl eck læg­ger krop til teg­ne­se­ri­e­hel­ten Da­re­de­vil, der ud­vik­ler su­per­kræft er i actionfi lmen ” Da­re­de­vil” fra 2003. Fo­to: SBS

Jen­ni­fer Ani­ston.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.