BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Hjør­dis’

Ko­me­di­e­se­rie Helt fra før­ste af­snit af Ri­ta blev jeg fan­get af Li­se Baa­strups kejte­de, kik­se­de, men ut­ro­ligt sø­de fi gur, Hjør­dis. Det har jeg vist ik­ke væ­ret den ene­ste, som har væ­ret. For nu bli­ver der for vel en af de før­ste gan­ge i dansk tv- se­ri­es hi­sto­rie skabt en så­kaldt spi­noff , når ’ Hjør­dis’ - med Li­se Baa­strup i rol­len ka­ster sig ud i fi re helt nye af­snit, der fo­re­går i ’ Ri­ta ´ s uni­vers, selv om Ri­ta selv alt­så ik­ke med­vir­ker. JACOB STAEHELIN sport­s­chef

FCM- FCK

Fod­bold Ska­des­pla­ge­de FCK kan med sejr i FCM- for­tet ska­be lidt me­re spæn­ding, mens FCM med en sejr i prak­sis er helt sik­ker på guld. En topkamp med fl ere spæn­den­de ingredienser, ik­ke mindst dy­sten mel­lem de to træ­ne­re Rid­ders­holm og Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.