DM i ko­mik

BT - - TV-GUIDE -

Hvem er sjovest

DM i stan­dup har væ­ret start­skud­det for en per­leræk­ke af nu­ti­dens stør­ste ko­mi­ke­re, her­un­der Jo­na­tan Spang, Linda P, Las­se Rim­mer og Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff. Og­så for Geo og Alex Thelan­der, der vandt i hen­holds­vis 2000 og 2013, og som er vær­ter i år. Dan­marks sjove­ste stan­dup- ta­len­ter batt­ler sig her igen­nem ind­le­den­de run­der og se­mi­fi­na­ler, ind­til der kun er syv sjove ko­mi­ker­spi­rer til­ba­ge i den en­de­li­ge fi­na­le om tit­len ’ Dan­marks sjove­ste’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.