Eu­ro­vi­sion Song Con­test 60 år

BT - - TV-GUIDE - Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Om en uge går det løs med nye san­ge. Men lør­dag af­ten sku­er vi til­ba­ge i ti­den. Eu­ro­vi­sion Song Con­test fyl­der i år 60 år. Det fejres med et far­ve­rigt show, der by­der på de stør­ste øje­blik­ke fra Me­lo­di Grand Prix- hi­sto­ri­en.

Showet sen­des fra Even­tum Apol­lo Ham­mer­s­mith i London. Oplev blandt an­dre de dan­ske Eu­ro­vi­sion- vin­de­re, Brød­re­ne Ol­sen, og Em­me­lie de Fo­rest sam­men med en ræk­ke af hi­sto­ri­ens an­dre sto­re Me­lo­di Grand Prix­stjer­ner. Vær­ter er Pe­tra Me­de og Gra­ham Nor­ton. DR1 LØR­DAG 20.50 ’ 60 ÅR MED EU­RO­VI­SION SONG CON­TEST’

Ef­ter de­res sto­re sejr i Sto­ck­holm år 2000 hyl­des Brød­re­ne Ol­sen ved Tivoli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.