Jysk guld­kamp

BT - - TV -

Kvin­der­nes DM- fi na­le er et rent jysk op­gør mel­lem FC Midtjyl­land og Team Es­b­jerg, og FCM har hjem­me­ba­ne i det før­ste op­gør. I de to ind­byr­des du­el­ler i li­ga­en har FCM væ­ret stær­ke­st, og de er og­så fa­vo­rit­ter hjem­me i Ikast. Beg­ge mand­ska­ber har en ræk­ke pro­fi - ler og lands­hold­spil­le­re, der vil sæt­te de­res præg på et in­tenst op­gør. Hånd­bold TV 2: 20.55

Vic De­akins og Riley Ha­le er ven­ner og bli­verb sam­men sendt på en test­fl yv­ning i et ste­alth- bom­be­fl y, la­stet med to atom- mis­si­ler. Men un­der­vejs vi­ser De­akins sig at væ­re en re­gu­lær psy­ko­pat, en tik­ken­de bom­be, og eft er et kor­por­ligt slags­mål smi­der han Ha­le af fl yet. Pla­nen er nu at brin­ge mis­si­ler­ne i sik­ker­hed og af­pres­se den ame­ri­kan­ske stat for 250 mil­li­o­ner dol­lars. Bro­ken Ar­row TV 2: 22.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.