Den on­de olie

BT - - TV -

Ver­dens æld­ste for­tæl­ling om oli­en er, at den er ond. Den øde­læg­ger pla­ne­ten og får det vær­ste frem i men­ne­sket. Sam­ti­dig drøm­mer stort set al­le lan­de om at gø­re nye olie­fund, for­di oli­en gi­ver ad­gang til enorm rig­dom, vækst og uafh æn­gig­hed af Mel­le­mø­sten. DR2 un­der­sø­ger for­tæl­lin­gen om den on­de olie i USA, Me­xi­co og Afri­ka. DR2 Te­ma DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.