Mes­ter­mø­de

BT - - TV -

Der er topop­gør i Alka Superligaens 29. spil­ler­un­de, når guld­fa­vo­rit­ter­ne fra FC Midtjyl­land får be­søg af de nær­me­ste for­føl­ge­re fra F. C. Kø­ben­havn. Kam­pen er der­for me­get vig­tig for beg­ge hold - og "ul­ve­ne" kan med en sejr ta­ge et af­gø­ren­de skridt på vej­en mod det dan­ske mester­skab. Og det er be­stemt mu­ligt, da FCM er stær­ke hjem­me. Fod­bold TV3+: 18.00

He Hem­me­lig­he­der af­slø­res og nye lysterl t væk­kes til li­ve hos be­bo­er­ne på Lær­ke­vej, da Elisa­beth plud­se­lig kol­lap­ser midt un­der sin egen fest. Det sæt­ter tan­ker­ne i gang hos al­le på vej­en, og da æg­te­par­ret Kim og Astrid til­fæl­digt stø­der ind i Astrids gam­le fl am­me, den fl ot­te læ­ge Per, er start­skud­det gi­vet til at prø­ve no­get nyt. Med stor ap­pe­tit ka­ster de sig ud i swin­ger- sex med Per og hans ko­ne Ka­ri­na. Lær­ke­vej TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.