De dø­de ti­er

BT - - TV -

Læ­gen Ste­fan Hel­mer­s­son for­svin­der, og snart står det klart, at han er ble­vet bort­ført. Hel­mer­s­son duk­ker dog hur­tigt op igen. Snart bli­ver han nem­lig fun­det ved en vejsi­de – stærkt kon­fus og for­bun­det til et in­tra­ve­nøst drop, der li­ge ak­ku­rat hol­der ham i li­ve. Nu er det op til kri­mi­nal­in­spek­tør Maria Wern at eft er­for­ske den mysti­ske sag. Maria Wern DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.