En stor job­fi dus

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Hvert år bru­ger sta­ten mil­li­ar­der af kro­ner på at skaff e ar­bej­de til de le­di­ge. Det sker bl. a. gen­nem ak­ti­ve­rings­ord­nin­ger, som og­så kan væ­re sær­de­les lu­kra­ti­ve for for­ret­nings­folk, som ik­ke går af vej­en for at bø­je reg­ler­ne. Pro­gram­met går nu helt tæt på nog­le af de ar­bejds­gi­ve­re, som har su­get sto­re off ent­li­ge til­skud til sig. Ope­ra­tion X TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.