Fra po­kal­fest t

BT - - SUPERLIGA - Sø­ren Hang­høj Kristensen og Sø­ren Sor­gen­fri

ARBEJDSTEGNING

Svig­ten­de præ­sta­tio­ner og lang-

va­ri­ge ska­der til Bas­hkim Kadrii, An­dreas Cornelius og Yous­sef Tou­touh sen­der FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, mod et ak­tivt trans­fer­vin­due. Po­kal­fe­sten vil hur­tigt bli­ve afl øst af et om­fat­ten­de byg­ge­ar­bej­de.

Og det kom­mer til at gå stærkt, si­ger nord­man­den.

» De frem­tids­pla­ner, der er lagt, gæl­der ik­ke læn­ge­re. Der er und­ta­gel­ses­til­stand. Vi har sig­ne­ret en spil­ler ( Benjamin Ver­bic, red.), men jeg hå­ber, vi kan præ­sen­te­re en ny spil­ler, in­den Su­per­liga­en slut­ter, «

FR FERDEADGA G1 515. M. MAAJJ 2 2001155 for­kla­rer Sol­bak­ken, der for­ven­ter yder­li­ge­re til­gang:

» I alt hå­ber jeg, vi kan få to til tre spil­le­re til­ført. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.