DEN STO­RE HEDETUR

BT - - DEN STORE HEDETUR -

Der var en­gang, da FC Midtjyl­land ik­ke var an­det end en drøm krad­set ned på en ser­vi­et. På det tids­punkt var FC Kø­ben­havn for længst ble­vet dansk me­ster, hav­de vun­det po­ka­len, eje­de Par­ken og hav­de købt Bri­an Laud­rup. I dag fø­rer FC Midtjyl­land Su­per­liga­en og sæl­ger ik­ke læn­ge­re si­ne pro­fi ler til FC Kø­ben­havn. Bon­de­rø­ve­ne har ind­hen­tet kø­ben­hav­ner­ne, der ik­ke læn­ge­re kan til­la­de sig ba­re at gri­ne. BT for­tæl­ler over tre da­ge hi­sto­ri­en om et for­hold, der er ble­vet al­vor. Om skul­der­træk, der er ble­vet til af­sky. Fra beg­ge si­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.