De us­and­syn­li­ge ri­va­ler

( Fort­sat fra de for­ri­ge si­der) Del 1 af 3

BT - - DEN STORE HEDETUR -

dels og­så på, men klub­ben ro­der rundt og ved end­nu ik­ke, hvad der skal ske. Det er den kom­met eft er si­den, ly­der det i dag fra Midtjyl­land.

Det er hårdt ar­bej­de fra star­ten med FC Midtjyl­land. 63 spil­le­re fra de to klub­ber skal skæ­res ned til 38. Det ko­ster om­kring halvan­den mil­li­on kro­ner at si­ge far­vel til de over­sky­den­de spil­le­re, og det kan mær­kes på den spar­som­me egen­ka­pi­tal. Øko­no­misk mod­gang har klub­ben op­le­vet si­den den spæ­de start. Ser­viet­ten, som Jo­hn­ny Ru­ne og Steen Hes­sel ned­fæl­der FC Midtjyl­land på, er ind­til for får si­den i Jo­hn­ny Ru­nes va­re­tægt. Nu er den desvær­re ble­vet væk. Men klub­ben, der vok­se­de ud af or­de­ne på ser­viet­ten, er her end­nu. Og det er trods alt det vig­tig­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.