KSTRA BID Fra ’ La De­ci­ma’ til de­ci­me­ret

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 - FYRINGSSNAK Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Blot et år ef­ter at ha­ve ført Re­al Madrid til ’ La De­ci­ma’, klub­bens 10. sejr i Eu­ro­pa for­nem­ste klub­tur­ne­ring, er Car­lo An­ce­lot­ti en de­ci­me­ret skik­kel­se i kon­ge­klub­ben og kan ha­ve stå­et på si­de­linj­en for sid­ste gang.

Ons­dag var en ræd­sels­fuld dag for Re­al Madrids ita­li­en­ske træ­ner Car­lo An­ce­lot­ti. Først modt­og han en ka­ran­tæ­ne på to liga­kam­pe, som er Re­al Madrids sid­ste to i sæ­so­nen, og om af­te­nen kun­ne han se sit hold ry­ge ud i det eu­ro­pæ­i­ske mør­ke med et Cham­pions Le­ague- exit til Ju­ven­tus.

I for­vej­en er Re­al Madrid slå­et ud af po­kal­tur­ne­rin­gen, og der­for er der ik­ke fle­re kam­pe i den­ne sæ­son for An- ce­lot­ti. Der­med hæn­ger fy­rings­spø­gel­set al­le­re­de over ita­li­e­ne­ren, selv om han har førtRe­al Madrid til sejr i bå­de den eu­ro­pæ­i­ske Su­per Cup og VM for klubhold i den­ne sæ­son.

Kryp­tisk om­kring frem­ti­den

Det var da og­så en få­mælt An­ce­lot­ti, som mød­te den sul­ten­de in­ter­na­tio­na­le pres­se ef­ter ne­der­la­get til Ju­ven­tus.

» Jeg vil ger­ne fort­sæt­te. Men jeg ved ik­ke, om jeg er her næ­ste sæ­son. Vi har 15 da­ge til­ba­ge og to kam­pe. Der­ef­ter mø­des jeg med klub­ben for at af­ta­le min frem­tid, « sag­de Re­al Madrids træ­ner til det bri­ti­ske me­die Sky Sports.

Det er ik­ke før­ste gang, An­ce­lot­ti op­le­ver et brat fald i sin træ­n­er­kar­ri­e­re. I 2011 blev han fy­ret i Chel­sea, ef­ter at klub­ben måt­te nø­jes med sølv. Året for­in­den hav­de han el­lers ført klub­ben til ’ The Double’.

Me­get af op­mærk­som­he­den om­kring Cham­pions Le­ague- fi­na­len 6. ju­ni sam­ler sig al­le­re­de nu om Lu­is Suárez. Fo­to: AFP

Det får Pa­tri­ce Evra til at gri­be fat i Suárez, så dom­mer Phil Dowd må stop­pe Man­che­ster Uni­ted- an­fø­re­ren. Fo­to: EPA

Car­lo An­ce­lot­ti er ik­ke sik­ker på, at han får lov til at fort­sæt­te som træ­ner i Re­al Madrid i næ­ste sæ­son ef­ter det skuf­fen­de exit af Cham­pions Le­ague i se­mi­fi­na­len. Fo­to: AFP

Lu­is Suárez slip­per dog ik­ke. FI­FA idøm­mer ham fi­re må­ne­ders ka­ran­tæ­ne fra al fod­bold, og han må for­la­de VM. Fo­to: EPA

Turi­ster hyg­ger sig med at bli­ve ’ bidt’ af Suárez’ Adi­das- re­k­la­meskil­te, der hæn­ger i Bra­si­li­en. Fo­to: AFP

Pa­tri­ce Evra fejrer Man­che­ster Uni­ted 2- 1- sejr over Li­ver­pool mistæn­ke­ligt tæt på Lu­is Suárez ef­ter slut­fløjtet. Fo­to: Reu­ters

På det ef­ter­føl­gen­de hjør­ne­s­park scorer Die­go Godin kam­pens ene­ste mål, som sen­der Uru­gu­ay vi­de­re og Ita­li­en ud. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.