DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 2. DI­VI­SION VEST, KLOK­KEN 18: 45 SVEND­BORG FÅR PO­INT I KAM­PEN

Ni­ck­las Bedt­ner var helt ude­ladt af Wol­fsburgs trup til Bun­des­liga- kam­pen imod Pa­der­born søn­dag.

Yder­me­re off ent­lig­gjor­de Wol­fsburg på kamp­da­gen, at en ny an­gri­ber kom­mer til fol­ke­vogns­klub­ben i skik­kel­se af den 27- åri­ge ty ske lands­holds­spil­ler Max Kru­se. An­gri­be­ren har med si­ne 11 mål i Bun­des­liga­en i den­ne sæ­son for Borus­sia Mön­cheng­lad­bach for al­vor vist sin må­l­far­lig­hed.

Der­for gi­ver Dan­ske Spil nu blot od­ds 1,70 på, at han er for­tid i Wol­fsburg til sep­tem­ber, mens man får to gan­ge pen­ge­ne på, at han fort­sæt­ter.

» Bendt­ners fem mål i al­le tur­ne­rin­ger hidtil for Wol­fsburg la­der ik­ke til at ha­ve im­po­ne­ret le­del­sen, og kø­bet af Max Kru­se gør be­stemt ik­ke Bendt­ners frem­tids­per­spek­ti­ver ly­se­re, « si­ger Mor­ten Overgaard fra Dan­ske Spil om grun­den til od­dse­ne.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.