1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fynsk op­gør med en alt for stor fa­vo­rit. Svend­borg mi­ste­de godt nok et par spil­le­re i vin­ter­pau­sen, men har sta­dig vist sig som et me­get svært hold at slå og er ube­sej­ret i de se­ne­ste syv kam­pe. Hol­det mø­der et Næs­by- mand­skab, som har væ­ret en af sæ­so­nens skuff el­ser. Man har vist bed­ring i for­å­ret, men har her Tim­mi Johansen ude med ka­ran­tæ­ne, og der­til kom­mer, at det er en kamp med stor be­ty dning, hvor beg­ge par­ter som så­dan le­ver med kryd­set, og der­for kan der nær­mest ik­ke væ­re an­det end vær­di i po­int til gæ­ster­ne fra Svend­borg.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.