3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cel­tic er for længst ble­vet me­ster i Skot­land, og da hol­det al­le­re­de midt i juli skal be­gyn­de kva­li­fi ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague, for­ven­tes det, at ma­na­ger Ron­ny De­lia la­der fl ere af stam­spil­ler­ne en­ten stå over el­ler spil­le be­græn­set tid i de to sid­ste helt li­ge­gyl­di­ge kam­pe. St. Jo­hn­sto­ne jag­ter hårdt den fj er­de­plads, som kan gi­ve del­ta­gel­se i Eu­ro­pa Le­ague, og for­men er gan­ske fi n med fi re kam­pe i træk uden ne­der­lag. St. Jo­hn­sto­ne vandt end­da det om­vend­te op­gør med 1- 0 til­ba­ge i marts, så prøv et spil på po­int til vær­ter­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.