2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en fl ot ind­sats, fi k OB has på FCM se­ne­st, og man skal be­stemt ik­ke ude­luk­ke, at fyn­bo­er­ne og­så kan hen­te po­int i Aal­borg. Un­der Ove Pe­der­sen har OB hen­tet 1,52 po­int – hvil­ket fak­tisk er hø­je­re end AaBs snit for sæ­so­nen – og selv om hol­det har vist et lavt bund­ni­veau som i før­ste halv­leg mod Brønd­by, må OB kom­me med mas­ser af selv­til­lid eft er FCM- sej­ren. AaB er og­så godt kø­ren­de, men mang­ler bå­de Ras­mus Thelan­der og Ken­neth Emil Pe­ter­sen på grund af ska­der, og det kan bli­ve dyrt imod de død­bolds­stær­ke fyn­bo­er. Fin vær­di i X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.