Vil du klo­ne din gam­le hund?

BT - - DEBAT -

Et kore­ansk fi rma til­by­der som det før­ste i ver­den at klo­ne hunde. Fir­ma­et ar­ran­ge­rer der­for en kon­kur­ren­ce, hvor hund­e­el­ske­re op­for­dres til at for­tæl­le, hvor­for net­op de­res hund bør klo­nes. Den per­son, der har det bed­ste ar­gu­ment, kan få klo­net sin hund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.