Ski­fer­gas kan væ­re godt

BT - - DEBAT -

Ud­vin­din­gen af ski­fer­gas med den så­kald­te fra­ck­ing­tek­nik be­skyl­des for at kun­ne foru­re­ne grund­van­det, og eft er­lad­te hul­ler mistæn­kes for at for­år­sa­ge min­dre jord­s­kælv. Men de fl este eks­per­ter er eni­ge om, at mil­jøpro­ble­mer­ne kan over­vin­des, hvis bor­in­ger­ne op­fyl­der de nød­ven­di­ge krav og nor­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.