De par­ti

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 16. MAJ 2015

» Det er da hel­ler ik­ke no­gen de­tal­je, at vo­res nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster er for­hen­væ­ren­de kom­mu­nist, « si­ger for­man­den for Dan­sker­nes Par­ti Da­ni­el Carl­sen som svar på spørgs­mål om egen for­tid i na­zis­men. Han me­ner at vi­de, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt i sin ung­dom stem­te på DKP. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.