For fræk til grand­prix

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

ME­LO­DI GRAND PRIX

Det vak­te en del op­sigt, da Hol­lands kvin­de­li­ge bud på en Eu­ro­vi­sion- vin­der for­le­den vi­ste sig frem i den kjo­le, hun skul­le bæ­re un­der showet. En sær­de­les dyb ud­skæ­ring over­lod nem­lig ik­ke me­get til fan­ta­si­en.

Men nu har Tri­jntje, som san­ge­r­in­den hed­der, igen truk­ket i land og valgt et an­det, me­re kon­ser­va­tivt, kostu­me.

Me­get lidt iøj­ne­fal­den­de

Det sås fre­dag, da den 42- åri­ge hol­læn­der stod på Eu­ro­vi­sion- sce­nen i Wi­en til sin an­den prø­ve, hvor hun sang sit bud på en Eu­ro­vi­sion- vin­der­sang ’ Walk Along’.

Ik­lædt et helt sort, men me­get lidt iøj­ne­fal­den­de out­fit be­stå­en­de af kjo­le, bæl­te og kort læ­derjak­ke ind­t­og Tri­jntje sce­nen.

Un­der de før­ste prø­ver man­dag hav­de hun el­lers valgt en kjo­le, der mil­dest talt var blik­fang i. En me­re end sæd­van­ligt dyb og tak­ket ud­skæ­ring skar sig ned gen­nem san­ge­r­in­dens sor­te kjo­le, hvor kun et hud­far­vet ela­stik­bånd midt på ma­ven holdt de to halv­de­le af kjo­len sam­men.

Ved an­den prø­ve hav­de den hol­land­ske san­ge­r­in­de truk­ket i det­te out­fit.

Her er kjo­len fra før­ste prø­ve med den dy­be ud­skæ­ring. Fo­to: An­dres Put­ting/ EBU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.