Før­ste of­fer be­gra­vet

BT - - NYHEDER -

TOGU­LYK­KE

Ot­te per­so­ner blev dræbt i togu­lyk­ken i Phila­delp­hia. Fre­dag blev det før­ste of­fer be­gra­vet i New York.

Det var den kun 20- åri­ge ka­det Justin Zem­ser. Han var på rej­se fra søvær­nets aka­de­mi i An­na­po­lis, Maryland, til sit hjem i New York, da han blev dræbt i togu­lyk­ken i Phila­delp­hia, hvor et Am­trak- tog på vej til New York af­spo­re­des på grund af for høj fart. Justin Zem­sers over­ord­ne­de fra søvær­nets aka­de­mi Bran­dy Soublet sag­de for­an Bou­le­vard- Ri­ver­si­deHewlett Ka­pel på Long Island, hvor Zem­sers be­gra­vel­se fandt sted, at Justin Zem­ser var ‘ en fæ­no­me­nal ung mand, der hav­de den­ne ro­li­ge styr­ke om sig’.

De an­dre dræb­te er den 40- åri­ge ita­li­e­ner Gi­u­sep­pe Piras, 39- åri­ge Ra­chel Ja­cobs, Abid Gila­ni, 45- åri­ge Ro­bert Gil­der­s­le­e­ve, 47- åri­ge Lau­ra Fi­na­mo­re, 48- åri­ge Jim Gai­nes og den 42- åri­ge Der­ri­ck Grif­fith. wib

20- åri­ge Justin Zem­ser blev be­gra­vet fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.