’’

BT - - KULTUR -

Men suc­ce­sen fort­sat­te for den for­hen­væ­ren­de vej­r­mand fra In­di­a­na­po­lis, der fra tid til an­den sta­dig rin­ger til sin 94- åri­ge mor Dor­o­t­hy un­der tv- showet.

Og i et helt nyt in­ter­view med ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne in­drøm­mer David Let­ter­man, at han glæ­der sig til at gå på pen­sion.

Tid til at fi­ske

Let­ter­man in­drøm­mer sam­ti­dig, at han sta­dig ik­ke er 100 pro­cent sik­ker på, at han har ta­get den rig­ti­ge be­slut­ning. Men al­de­ren tryk­ker - Let­ter­mans egen far blev kun 56 år. Og tv- man­den glæ­der sig til at bru­ge me­re tid i sta­ten Mon­ta­na, hvor fa­mi­li­en ( Let­ter­man selv, søn­nen Har-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.