3x

BT - - TV -

KING OF CA­LI­FOR­NIA WHAT HA­VE I DO­NE TO DESERVE THIS? Gl­o­ri­as mand og to dys­funk­tio­nel­le søn­ner hol­der hen­de un­der tø­fl en, men en dag får hun nok ...

Kl. 23.50

Kl. 00.30

Ra­chel Wood.

Char­lie bli­ver ud­skre­vet fra et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal og fl yt­ter hjem til sin te­e­na­ge­dat­ter. Men Char­lie er sta­dig en gal drøm­mer. Han er sik­ker på, at der er en spansk guldskat ned­gra­vet un­der det lo­ka­le ind­købs­cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.